หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ ติดต่อเรา
บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม และอุปกรณ์โรงงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มานานกว่า 10 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ใส่ใจในบริการ และบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ทางบริษัทจึงพร้อมให้บริการ ด้านคำปรึกษาและคำแนะนำสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าด้วยความยินดี
บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จํากัด
ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม และอุปกรณ์โรงงานทื่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มานานกว่า 10 ปี บริษัทฯ กำลังขยายงาน จึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน ดังนี้
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน
เงินเดือน
15,000 - 20,000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

• จัดเก็บเอกสารบัญชีส่งสํานักงานบัญชี
• บันทึกบัญชีประจําวันในสมุดรายวันทั่วไป , รับ – จ่าย
• จัดทำรายงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง และเตรียมเอกสาร เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
• ทํารายงานกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ ทั้งเงินฝากธนาคาร , บัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย
• ติดต่อประสานงานติดตามเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ,จัดเก็บเอกสารให้เข้าระบบ
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี (สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
หมายเหตุ : บริษัทฯมีสํานักงานบัญชี เป็นผู้จัดทําบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี , ภาษีอากรและฝ่ายกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีประสบการณ์ในงานบัญชี 2 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ

• ประกันสังคม • โบนัสปลายปี ( 1 - 3 เดือน )
• กองทุนทดแทน • วันลาพักร้อน 10 วัน / ปี
• ค่าเดินทาง 1,000 บาท / เดือน • ปรับเงินเดือนประจำปี
• ค่าที่พัก 1,000 บาท / เดือน • ชุดยูนิฟอร์ม
• เบี้ยขยัน 1,000 บาท / เดือน • ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในตำแหน่งงาน
• ค่าทำงานล่วงเวลา (O.T.) • สังสรรค์ประจำปี
สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดต่อ
คุณจรัญ 086-977-1840
บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จํากัด
1/997-9 หมู่ 14 ถ.จรัลยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร : (038) 840-850 (อัตโนมัติ 8 สาย) แฟกซ์ : (038) 840-853 , (038) 840-755
E-mail : dragoneastern_01@trustmail.jobthai.com
 
หน้าหลัก I เกี่ยวกับเรา I สินค้า I บริการ I ติดต่อเรา
บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
1/997-9 หมู่ 14 ถนนจรัลยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : ( 038 ) 840 - 850 - 2 แฟกซ ์: ( 038 ) 840 - 853
อีเมลล์ : dragoneastern@hotmail.com
 
© Copyright 2013 by Dragon Eastern Supply Co., Ltd.